Layer
Layer
Nawigator

Regulamin Willa Nawigator

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

5. OW Nawigator zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

6. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz OW Nawigator.

7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

8. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia dalszych usług osobom naruszającym porządek, i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

9. Za zwierzęta przebywające na terenie obiektu odpowiada właściciel,
Który zobowiązany jest do pilnowania zwierzęcia i przestrzegania zasad takich jak utrzymanie psa na smyczy oraz ewentualne sprzątanie po nim .

10. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu

11. W OW Nawigator obowiązuje wszystkich segregacja odpadów w miejscu do tego przeznaczonym.

12. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

13. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u właściciela obiektu.

Image module